Sommerferieaktiviteter på “Slagteriet” den 4-5. august 2020