Doping

Som forening under Dansk Idrætsforbund er vi underlagt strikse doping regler, og dette  fremgår også af klubbens vedtægter: “Medlemmer der anvender doping eller afviser at lade sig dopingteste vil blive ekskluderet i henhold til gældende regler under DIF.”

Ønsker du at checke din medicin mod den nuværende dopingliste gøres det nemmest ved at indtaste navnet på det aktive stof på denne side eller vha. “Medicin APP” fra Antidoping Danmark.

Hvem er omfattet: “Definitionen af udøvere, som er underlagt kodekset, er revideret, så det står klart, at alle der deltager i konkurrenceidræt er omfattet af kodeksets sanktioner,”

For den enkelte udøver gælder det at: “…bevidst doping eller at undlade at medvirke til en dopingkontrol, nu kan give op til 4 års udelukkelse fra al træning og konkurrence.” og “…at utilsigtet doping vil blive sanktioneret i langt de fleste tilfælde med 2 års udelukkelse eller mere”

Læs mere i denne folder.

For støttepersonalet, der bl.a. omfatter trænere: “støttepersonale skal kende og overholde antidopingreglerne”. Se mere udførligt om ansvar og forpligtelser i denne folder.

Hvis du har en kronisk sygdom som astma eller sukkersyge, kan du sagtens dyrke idræt på eliteplan, det kræver bare en dispensation fra Dopinglisten (Therapeutic Use Exemption, TUE)

Læs mere på www.antidoping.dk