Tilskudsregler medlemmer

Dette er oversigt over klubbens tilskudsregler.

Sidst revideret på bestyrelsesmøde i august 2019

Tilskud ved Mesterskaber under Dansk Atletik Forbund (DAF) regí

Ungdom

Startgebyr      Klubben betaler aktives startgebyr.
Kørsel             Tilskud på kr. 250,- ved mesterskaber på Sjælland.
Overnatning    Ved mesterskab over 2 dage kan der søges om betalt/tilskud til overnatning.
Tilskud gives kun ved benyttelse af tilbud fra stævne arrangør.

Senior

Startgebyr      Klubben betaler aktives startgebyr.
Kørsel             Tilskud på kr. 250,- ved mesterskaber på Sjælland.
Overnatning    Ved mesterskab over 2 dage kan der søges om betalt/tilskud til overnatning.
Tilskud gives kun ved benyttelse af tilbud fra stævne arrangør.

Masters

Startgebyr       Klubben betaler aktives startgebyr for 3 øvelser + stafet

Ved afbud til øvelser

Hvis der meldes afbud til stævner og øvelser vil der som udgangspunkt ikke blive givet tilskud og den aktive betaler selv for startgebyr og eventuelle bøder og gebyrer. Undtagelser er bl.a. ved akut opståede skader eller sygdom.

ABC stævner, NVJ stævner o. lign:

Ungdom, Senior & Veteran

Aktive betaler selv eventuelle startgebyrer samt kørsel

Kurser

Klubben betaler efter aftale med bestyrelsen for kurser og dertil hørende forplejning og kørsel efter nedenstående regler.

Kørsel og transport

I de situationer hvor klubben betaler kørsel er der en forventning om at biler fyldes op, og det vil tilskudet også afspejle. Klubben er taknemmelig for hjælpere og tilskuere, og der vil klubben fra gang til gang vurdere hvordan vi kan afholde udgifter til kørsel.

Klubben støtter med 1,25 kroner per kilometer.

Ved offentlig transport dække billigste billet.