Retningslinie indkøb Athletikklubben Holstebro

For at sikre at bestyrelsen har styr på udgifter og sikre at kunne overholde budgettet er nedenstående gældende ved alle indkøb og tiltag som medfører en udgift for klubben

Revideret af bestyrelsen AKH – marts 2019

Alle indkøb eller tiltag som har økonomiske udgifter til klubben skal forinden godkendes af bestyrelsen.
Eksempelvis: Redskaber, kurser, hjælpemateriale o.s.v.

Fremgangsmåde:
Send mail til klubbens formand og kasserer med angivelse af hvad der ønskes brugt penge på, beløb for dette samt formål.
Bestyrelsen vil herefter tage stilling til om der er rådighed til indkøb/afholdelses af udgiften.
Tidshorisont på afgørelse fra bestyrelsen afhænger af den enkelte udgift.

Mailadresse på formand og kasserer fremgår af klubbens hjemmeside.
Tryk her for link til info