Tilskudsregler og retningsliner trænere og bestyrelse

Revideret af bestyrelsen AKH – oktober 2020

 

Overordnet krav trænere:
– For at være træner i klubben skal man være medlem af klubben.
– Træner man unge under 18 år kræves børneattest uden anmærkninger

Trænere opdeles på følgende måde:
Børnetræner:
Varetager træningen for klubbens yngste gruppe. 

Træner:
En som har det overordnet ansvar, planlægger træningen, atleternes udvikling og stævner.

Hjælpetræner:
En med mindre ansvar og erfaring. Kan være “føl” som arbejder sammen med erfaren træner og via dette samt eventuelle trænerkurser kan udvikle sig til selv at blive træner.

Tilskud/betaling af trænere og bestyrelsesmedlemmer:

Børnetrænere:
2x kr. 500,-. Afregnes inden sommerferien samt efter sæsonafslutning efterår.

Trænere:
100% rabat på et personlig medlemskab.

Hjælpetræner:
50% rabat på et personlig medlemskab.

Bestyrelsesmedlemmer:
100% rabat på et personlig medlemskab.

Det er muligt at opgradere til familiekontingent mod betaling af difference.

Kørsel:
Kørsel som træner = tilskud hvis træner lægger bil til på kr. 2,00 pr. km.
Kørsel som alm. aktiv = tilskud/egenbetaling i henhold til klubbens generelle tilskudsregler. Se hjemmesiden.

Stævner:
Tilskudsregler/egnebetaling i henhold til klubbens tilskudsregler – se hjemmesiden.

Andet:
Trænere skal som udgangspunkt holdes udgiftsfrie for aktiviteter i rollen som træner.

Overnatning: 
Ved overnatning i forbindelse med stævner over flere dage benyttes som udgangspunkt overnatningstilbud fra stævne arrangør eller billigste alternativ på hotelværelse, som betales af klubben

Kurser:
Klubben er som udgangspunkt interesseret i at klubbens trænere deltager i relevante kurser og ser positiv på at yde økonomisk tilskud.
For at opnå tilskud ansøges bestyrelsen skriftlig forud for kurset således ansøgningen kan behandles på næste bestyrelsesmøde.