Træner udvikling

Træner udvikling i Athletikklubben Holstebro

Som træner i Athletikklubben Holstebro bliver du en del af et trænerteam på tværs af forskellige træningsgrupper.
For at udvikle sig som træner, hjælper trænerne på tværs af grupperne hinanden med hver der erfaring. Dette for konstant at højne niveauet for træningen og ligeledes vigtigt at styrke fællesskabet og sammenholdet blandt trænerne.


Som træner i klubben har du mulighed for at deltage i praktiske workshop, hvor man som træner kan byde ind med emner man gerne vil vise og dele med trænerteamet.

Du kan nedenstående finde information/referat fra tidligere træner workshop.

Dato Emne Beskrivelse
17. marts 2022

19:30 i klubhuset

Teori om opbygning af træning Vi mødes i klubhuset og taler om opbygning af træning. Både den ugentlige træning men også periodisering over året samt længere planlægning.
10 februar 2022 Styrketræning introduktion Vi kom omkring introduktion og motivation for styrketræning, grundvilkår for effektiv træning, basisøvelserne (link til instruktions videos i dokumentet) og deres mest optimale udførsel samt variationer.

Dokument om styrketræning

Januar 2022 Teknik og koordination En time med koordinationstræning.

Progression i øvelserne, formålet med dem, de basale og de mere avancerede.

Dokument med øvelser