Aktivitetsudvalget er født!

På generalforsamlingen blev der givet opbakning til stiftelse af et aktivitetsudvalg, der skal arbejde med de nære ting, der gavner i hverdagen, prioritere hvad der skal indkøbes og f.eks. planlægge kommende arrangementer.

Du kan se mere på udvalgets side hvor der allerede er oprettet en idébank og hvor du kan se hvem der har sagt ja tak til at deltage, samt hvordan du kan være med til at bestemme hvad der skal ske.