Bestyrelsesmøde den 6. januar

Der har været afholdt konstituerende bestyrelsesmøde og du kan finde referatet på siden, der hedder “Bestyrelsen”.

Genvej: http://akholstebro.wordpress.com/bestyrelsen/mødereferater/