Generalforsamling 2010 – Indkaldelse

Dato:                                   Torsdag den 18. november.

Tid:                                     Kl. 19.30

Sted:                                   Klubhuset.

Dagsorden:

a)                                         Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

b)                                        Formandens beretning til godkendelse.

c)                                         Udvalgenes beretning til efterretning.

d)                Kassereren fremlægger reviderede regnskab til godkendelse.

e)                Bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent til godkendelse.

f)                                         Uddeling af pokaler.

g)                                        Behandling af indkomne forslag.

h)                                        Valg af bestyrelse og revisor.

j)                                         Eventuelt.

På valg i bestyrelsen:

Medlem:        Christian Frederiksen

Medlem:        Jakob Larsen

Forslag:

Forslag eller input til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. november.

Bestyrelsen stiller 2 forslag til årets generalforsamling:

1) Der stilles forslag om, at ændre klubåret/regnskabsåret fra 1/11 – 31/10 til 1/2 – 31/1.

2) Der stilles forslag om kontingentstigning gældende fra 2011. Det foreslås, at familie- , senior- , old-boys- og ungdomsmedlemmer får en kontingentstigning på 50 ,-. Det foreslås desuden, at passive medlemmer får en kontingentstigning på 25 ,-

Forslag sendes til formanden:

Jakob Larsen

Nørre Allé 53s vær. 3 8000 Århus C
28 71 96 82
larsenakh@hotmail.com
På gensyn!
Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen