Generalforsamlingen 2014

Klubhuset dannede lørdag den 15. marts rammerne om klubbens årlige generalforsamling. Dette år havde bestyrelsen sat sig som mål, at få mere aktivitet og pustet mere liv ind omkring denne vigtige del af klubbens drift og fremtid.

Udover bestyrelsen var der fremmødt 11 medlemmer og forældre, og det var et bedre fremmøde end det har været i mange år.

Mens der blev serveret hjemmelavede bolle og kage blev generalforsamlingen sat i gang med formandens beretning.

Jakob kunne fortælle om Andreas’ klubskifte, om de mange aktiviteter i klubben, om deltagelsen til stævner, og den succes som klubbens ungdomsafdeling skaber gennem hård træning.

Det blev støttet af Benny, der berettede om årets gang i ungdomsafdelingen, samt af kasserens fremlæggelse af regnskabet for 2013.

Der var skabt et stort overskud på trods af et forhøjet aktivitetsniveau. Kontingent indtægter er også steget igen, som direkte resultat af at klubben igen har en stigning i medlemstallet.

Budgettet for 2014 viste et underskud på godt 10.000, blandt andet som resultat af en forventning i tab af sponsorindtægter samt en beslutning om at bruge den del midler på træneruddannelse.

Der blev uddelt pokaler, hvor Sprinterpokalen, der gives til den atlet der samlet har fået det bedste resultat på 100, 200 og 400 m. Den blev tildelt Andreas Martinsen, der uden sammenligning har fået det bedste resultat i klubbens historie.

Bestyrelsen pokal gik også til Andreas for hans danske rekord på 110m hæk, mens formandens pokal blev tildelt Mathias Dahl Kjær for hans store indsats som ny træner for den unge gruppe.

På valg til bestyrelsen var Jesper Olesen, der modtog genvalg og Malthe Sivertsen, der bliver nyt ungt medlem i bestyrelsen.

Bestyrelsen vil snarest mødes og konstituere sig selv.

Referatet kan ses i mere detaljeret grad her

Efter generalforsamlingen blev klubbens terminsliste, som den ser ud lige nu, gennemgået.

Også ungdomsafdelingens program for foråret blev fremlagt. Der vil på et lidt senere tidspunkt blive tilføjet AKH Ministævner og begge lister vil blive opdateret. Den opdaterede terminsliste vil kunne ses under “Kalender” og ungdommens program under “Børn og ungdom”.

Der kom en masse gode forslag til hvordan klubben kan nå en målsætning om at komme op på 100 ungdoms medlemmer, og hvordan vi kan bruge klubhuset mere aktivt. Poul Mejls viste forslag til nyt klubtøj, og der kom forslag om hvordan klubben kan hente flere sponsorindtægter hjem.