Indkaldelse til generalforsamling 2012

 Dato:

Torsdag den 22. marts.

Tid: Kl. 19.00

Sted: Klubhuset.

 

Dagsorden:

 

a) Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

b) Formandens beretning til godkendelse.

c) Udvalgenes beretning til efterretning.

d) Kassereren fremlægger reviderede regnskab til godkendelse.

e) Bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent til godkendelse.

f) Uddeling af pokaler.

g) Behandling af indkomne forslag.

h) Valg af bestyrelse og revisor.

j) Eventuelt.

 

På valg i bestyrelsen:

 

Medlem: Jesper Olesen

Medlem: Thomas Johansen

 

Forslag:

 

Forslag eller input til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. marts.

 

Forslag sendes til formanden:

 

Jakob Larsen

Nørre Allé 53s vær. 3 8000 Århus C

28 71 96 82

larsenakh@hotmail.com

 

På gensyn!

 

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen