Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 26 september er det igen tid til at holde generalforsamling i klubben. Kom og vær en del af en hyggelig aften med pokaluddeling, æbleskiver, snak og årsberetninger om sæsonen der er gået og klubhygge.

Dato:                                   Torsdag den 26. november.

Tid:                                     Kl. 19.30

Sted:                                   Klubhuset.

Dagsorden:

a)                                         Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

b)                                        Formandens beretning til godkendelse.

c)                                         Udvalgenes beretning til efterretning.

d)                Kassereren fremlægger reviderede regnskab til godkendelse.

e)                Bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent til godkendelse.

f)                                         Uddeling af pokaler.

g)                                        Behandling af indkomne forslag.

h)                                        Valg af bestyrelse og revisor.

j)                                         Eventuelt.

På valg i bestyrelsen:

Medlem:        Paul Andersen

Medlem:        Martin Sporring

Medlem:        Benny Machon

Medlem:        Jakob Larsen

Forslag:

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. november.

Forslag sendes til formanden:

Jakob Larsen

Nørre Allé 53s vær. 3  8000 Århus C

28 71 96 82

larsenakh@hotmail.com

På gensyn !

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen