Referat fra årets generalforsamling

Der skulle uddeles pokaler, gennemgås regnskab med rekordstort overskud samt følges op på årets gang i klubben.

Bestyrelsen samt 8 andre medlemmer var bænkede da Jakob Larsen gennemgik formandes beretning hvor der har været mange sportslige og foreningsmæssige højdepunkter.

Derefter skulle der gennemgåes regnskab med et overskud der nærmere sig 100.000 kroner. Der er dog også en grund til at det er stå stort som Jesper også gennemgik.

Næste års budget indeholdt en lille stigning til kontingenterne, og så skulle pokalerne uddeles.

Sprintpokalen gik til Andreas, bestyrelsens pokal gik til Oldboys afdelingen og formandens pokal gik til Laura og Katrine for deres store indsats med børneatletik.

Der var genvalg til Thomas og Jesper til bestyrelsen samt Niels-Peter som revisor.

Læs hele referatet her